Søknadsfrist for utvalgte søkergrupper i videregående opplæring

Søkere til inntak etter fortrinnsrett eller individuell behandling.

Dato
1. februar 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer
Til toppen