Frist for endring/supplering av utvalgte søknader

Gjelder for Vg1 idrettsfag med ferdighetsbasert inntak, Vg1 musikk, dans og drama samt International baccalaureate (IB).

Dato
1. april 2021
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer
Til toppen