Aktuelt

Info til voksenopplæringselever

Voksenopplæringen skal ikke møte på skolen torsdag 27. og fredag 28. august. Voksenopplæring Vg2 helsefag og Vg1 restaurant og matfag møter igjen på tirsdag 1. september, alle andre på onsdag 2. september.  

Om skoleskyss gult nivå

På gult nivå skal elever få et fulltidstilbud på skolen. Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. I praksis betyr dette at retten til skoleskyss skal gå foran avstandskravet som er beskrevet i smittevernveilederen for kollektivtrafikk. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette.

Noe du lurer på i sommerferien?

Her finner du som elev eller fremtidig elev informasjon og kontaktopplysninger dersom du skulle ha noen spørsmål i løpet av sommerferien. Første skoledag på Nannestad videregående skole er onsdag 19. august. 

Avslutning for avgangselever på Vg3 og Vg2 yrkesfag

Over tre varme kvelder i juni var det avslutning for elevene som er ferdig på Nannestad videregående skole. På grunn av smittevern ble det en litt annen seremoni enn vanlig, men det ble like fullt høytidelig og god stemning.

Gullklumpen 2020

15. juni ble Gullklumpen 2020 gjennomført. Det ble en annerledes gjennomføring enn vanlig, på grunn av hensyn til smittevern. Det var live studio inne på skolens filmstudio, og elevene fulgte med på skjermer og via stream.

Til toppen