Oppdatert beskjed - heldigital opplæring på Nannestad videregående skole i perioden 23.11.20 -30.11.20

Etter en helhetsvurdering med utgangspunkt i utviklingen i lokal smittesituasjon i Nannestad kommune i løpet av helgen er det i dag besluttet at hele opplæringen til og med 30. november skal foregå på digitale flater hjemmefra i perioden mandag 23. nov. – 30. nov.

I denne perioden vil det ikke bli gjennomført noe fysisk opplæring på skolen. Dette har blant annet sammenheng med at hele Nannestad ungdomsskole er satt i karantene frem til 30. november. 

Fra og med 1. desember vil vi gradvis komme i gang igjen med fysisk opplæring på skolen etter en rulleringsplan på rødt tiltaksnivå der ca. halvparten av elevene er på skolen hver dag og alle elevene får tilbud om fysisk oppmøte på skolen minimum 1-2 ganger i uka.

Veileder om smittevern for videregående skole

Lokal forskrift om smitteverntiltak, Nannestad kommune

Til toppen