Folkehelse og livsmestring på timeplanen

I følge de nye læreplanene skal skolen legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Folkehelse og livsmestring er det første området elevene på vg1 Helse- og oppvekst har begynt å jobbe med denne uka. 

Folkehelse og livsmestring defineres som et tema som skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. 

På tirsdag ble elevene kjent med velværehjul (wellness wheel). De fleste velværehjulene representerer mellom syv og åtte dimensjoner av velvære, inkludert intellektuelle, emosjonelle, fysiske, yrkesmessige, miljømessige, åndelige, sosiale og økonomiske. For å få et godt og balansert liv er det viktig for elevene å kunne vurdere og prioritere alle disse dimensjonene. Elevene lærte om de forskjellige dimensjonene ved å bruke stasjonsundervisning med dialogisk undervisning, Kahoot og brettspill. På slutten av økten prøvde elevene å finne strategier som kunne hjelpe dem mestre de dimensjonene de selv synes må forbedres i deres eget liv. 

Neste dag ble elevene kjent med Mike Armiger. Mike er psykisk helse-coach, rugby coach, tidligere lærer og jobber med unge mennesker som har blitt rammet av traumer og sorg, barn med SEND (Special Educational Needs and Disability) og barn med psykiske lidelser. Mike jobber også innenfor mental helsetjenester og kurser helsepersonell i forebygging og reduksjon av selvmord. Først hadde Mike et foredrag der han snakket om følelser vi har, hvordan vi kan håndtere overveldende følelser og viktigheten av velvære. Ved å bruke eksemplene fra eget arbeid og liv ble det lettere for elevene å forstå de kompleksene temaene knyttet til helse og livsmestring. Etter foredraget kunne elevene spørre om alt som hadde noe med psykisk helse eller Mikes liv og jobb å gjøre. Dette var en vellykket online videosamtale med vår gjest.

Vi takker for ditt bidrag, Mike!

Tekst: Barbara Zielonka

Til toppen