Gult nivå ved Nannestad vgs fra 4. januar 2021

Etter samarbeidsmøtet med kommuneoverlegen i Nannestad kommune på tirsdag 15. desember er det nå besluttet at Nannestad videregående skole går tilbake til gult smittetiltaksnivå fra mandag 4. januar. Det betyr at all opplæring skal foregå fysisk på skolen.

Overgang til rødt eller gult tiltaksnivå baserer seg på smittetall for de siste 14 dagene omregnet til tilfeller per 100 000 innbyggere. Da Nannestad videregående skole gikk over til rødt tiltaksnivå i slutten av november, var smittetallene oppe i over 200 per 100 000 innbyggere.

Nannestad vgs er en skole som samler elever fra flere kommuner, og det vil også si kontaktpunkter mellom flere omgangskretser og husstander på tvers av kommunegrenser. Grunnet valgfrie programfag og enkelte gruppebaserte fellesfag har særlig elever ved studieforberedende utdanningsprogram ved videregående skole undervisning i mange ulike grupper og dermed nærkontakt med veldig mange elever i løpet av en skoledag. Skolen har utfordringer med romkapasitet og det er ikke mulig å opprettholde kravet om en meters avstand til enhver tid når alle elevene befinner seg på skolen samtidig.

Alt dette har vært medvirkende faktorer i vurderingen av hensiktsmessig smittenivå for skolen i perioden med høyt smittetrykk i området.  I perioden november/desember har Nannestad vgs hatt 5 smittetilfeller blant skolens elever, men i og med at skolen har vært på rødt tiltaksnivå med færre antall fysiske skoledager på skolen har disse smittetilfellene ikke utløst behovet for å sette klasser eller elevgrupper i karantene. På bakgrunn av dette ser vi at overgang til rødt nivå har gitt ønsket effekt. Smittetallene i kommunen har imidlertid begynt å gå nedover og er 15.12.2020 kommet ned til 141 per 100 000. Det har ikke vært påvist nye tilfeller siden 10.12.2020.  

Slik smittesituasjonen er lokalt nå er det ikke lenger forholdsmessig å opprettholde rødt tiltaksnivå ved skolen fra nyttår. Skolen går dermed tilbake til gult nivå fra og med oppstart etter juleferien den 04.01.2021. Det er likevel viktig at alle smitteverntiltakene følges nøye, at syke personer holder seg hjemme og at den lokale smitteforskriften følges.

Til toppen