Informasjon til deg som har søkt læreplass i Viken

Alle som ikke har fått læreplass, skal ha fått tilsendt en SMS fra Viken fylkeskommune. Viktig at alle svarer på skjema fra enhet Læreplassformidling. 

Nærbilde av hendene til en elev som jobber med å bygge egen PC - Klikk for stort bildeFlittige hender jobber med bygging av PC Wilfred Lie  

Alle søkere skal svare på om de har fått læreplass eller ikke, eller om de ønsker å trekke søknaden sin.

Alle som har fått svarskjema må svare. Dette fordi enhet Læreplassformidling og bedriftene trenger oppdaterte lister over hvem som fortsatt skal stå som søkere til formidling til læreplass. Vi begynner også å lage lærekontrakter til dem som har fått læreplass.

Vi fortsetter arbeidet med formidling til læreplass fram til september/oktober. Søkere til læreplass som ikke har fått et tilbud i bedrift, kan få tilbud om Vg3 Fagopplæring i skole. Søkere som har rett på et slikt tilbud, vil høre fra fylkeskommunen innen første uken i september.

Det oppfordres og til å følge @Laerlingiviken på Facebook.

Til toppen