Livsmestringsprosjekt på Barne- og ungdomsarbeider

Elevene i 2BUA og 2BUB har hatt feltarbeid i sine oppvekstkommuner, hvor de har dratt ut for å undersøke hva slags tilbud kommunene har i forbindelse med oppvekst- og utviklingsmiljø. 

Elevene har intervjuet kommuneansatte, helsearbeidere, barnevern og politi. På denne måten har de undersøkt hva slags forebyggende arbeid de forskjellige kommunene har med tanke på oppvekst- og utviklingsmiljø. Slik får også elevene øvd seg på feltarbeid.

Onsdag denne uken hadde elevene besøk av flere foredragsholdere. Fra utekontakten i Nannestad kommune kom Maria Lorentzen og Monica Moer. De snakket om tilbudet som utekontakten har i kommunen. Elevene fikk også besøk av 13-20 Ullensaker, som er et gratis samtaletilbud for alle i alderen 13 til 20 år. 

Resultatene som elevene har kommet frem til i forskningsarbeidet har de satt sammen til en stand, med kreative informasjonsplakater. I dag var det utstillingsåpning i klasserommet hvor de forskjellige kommunene var representert. Utstillingen ble høytidelig åpnet av lærerne Jeanette og Line, som klippet den røde snoren til trommevirvel fra elevene.

Elevene kunne gå så rundt og se på hverandres arbeid, og senere skal hver gruppe presentere det de har funnet ut av for lærerne.

Til toppen