Om skoleskyss gult nivå

På gult nivå skal elever få et fulltidstilbud på skolen. Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. I praksis betyr dette at retten til skoleskyss skal gå foran avstandskravet som er beskrevet i smittevernveilederen for kollektivtrafikk. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette.

Elever i ungdomsskole og videregående bør følge gjeldende anbefaling for bruk av munnbind på kollektivtransport i den aktuelle kommunen. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, er det ikke nødvendig å bruke munnbind.

 

Viken fylkeskommune har ansvar for skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole i Viken. Det er kollektivselskapene Ruter AS, Brakar og Østfold kollektivtransport som på vegne av fylkeskommunen planlegger og organiserer skoletransporten.

 

For ytterligere informasjon om skoleskyss, se https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/korona-----informasjon-til-foreldre-om-skolehverdagen/

Til toppen