Smittetilfelle med covid-19 ved Nannestad videregående skole

En elev i tredje klasse har testet positivt på koronavirus ved vår skole. Skolen har god dialog med kommunen, og smittesporingsteamet i Nannestad kommune har følgende informasjon:

Denne informasjonen er blitt lagt ut på Teams til alle elever og ansatte ved skolen, samt legges ut her på skolens hjemmeside. Det er først og fremst klassene på tredje og andre trinn dette angår.

En elev i tredje klasse har testet positivt på koronavirus. Vedkommende er ikke alvorlig syk. Av personvernhensyn kan vi ikke gi flere opplysninger om eleven. Dersom noen har blitt smittet på skolen kan det ha skjedd mandag 14. september. Det er iverksatt smitteoppsporing i samarbeid mellom skolen og smittevernteamet i kommunen. Folkehelseinstituttet er rådspurt i saken. Skolen følger opp renhold og det er ikke smittefare på kontaktflater.

Elever og ansatte som regnes som nærkontakter har fått egen sms og vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i kveld (lørdag) eller i morgen (søndag). De skal være i karantene til og med torsdag 24. september. De skal også testes en gang mandag 21.09 og på nytt om de utvikler symptomer i løpet av karantenetiden.

Test får nærkontaktene utført ved å henvende seg til koronatelefon/teststasjon i kommunen de bor i. Informasjon om dette finnes på kommunenes nettside. Hvis det er problemer med å få kontakt, kan koronatelefon og teststasjonen i Nannestad kontaktes: 67 49 50 27. Den er åpen mandager, tirsdager, torsdager og fredager kl. 09:00 -13:30.

Dersom noen andre ved skolen skulle få symptomer på luftveisinfeksjon og forkjølelse som tett/rennende nese, sår hals, feber/slapphet, hoste eller nedsatt smaks- og luktesans, må de holde seg isolert og ringe fastlege (legevakt på kveld/helg) eller kommunens koronatelefon for videre oppfølging.

Vi minner om helsemyndighetenes smittevernråd og at ingen skal møte på skolen med symptomer.

For mer informasjon se Folkehelseinstituttet sine nettsider:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Informasjonen gjelder som nevnt hovedsakelig tredje og andre trinn. Elever som ikke har fått egen beskjed om at de er nærkontakter, kan gå på skolen som normalt, men alle bør være oppmerksomme på symptomer.

Dersom situasjonen endrer seg, vil det komme ny informasjon.

 

Med vennlig hilsen

Smittesporingsteamet i Nannestad Kommune

Til toppen