Miljøarbeider

Miljøarbeiderne ved Nannestad videregående skole jobber for et godt skolemiljø og er tilgjengelig for alle elever. De har kontor i Fugleberget, rett til høyre etter hovedinngangen. Du kan komme innom der, eller ta kontakt på telefon eller e-post dersom du har noe du ønsker å snakke om.

Hva gjør miljøarbeideren?

Miljøarbeideren/navn jobber for at alle elever skal trives og ha en god skolehverdag. Dette gjør de ved å være synlig i skolemiljøet og ved å være lett tilgjengelig for alle på skolen. Målet er at så mange elever som mulig skal fullføre videregående skole, og med et så godt resultat som mulig. 

Miljøarbeiderne er en del av skolens elevtjenesteteam og samarbeider nært med elevrådet. De bidrar til å forebygge negative hendelser ved skolen. De arbeider målrettet for nulltoleranse mot mobbing, rus og vold.

Hva kan du snakke med miljøarbeideren om?

Har du bekymringer selv, eller bekymrer du deg for andre? Mangler du motivasjon? Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen. Du kan også gå til miljøarbeideren bare for å slå av en prat, eller for å få litt ro. 

Miljøarbeideren/navn har taushetsplikt, og du får ikke fravær for tiden du snakker med ham/henne. 

Om du trenger hjelp ut over det vi kan gi på skolen, vil miljøarbeideren gi deg råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.

Hvor og når kan du kontakte miljøarbeideren?

Kom innom kontoret, eller send en SMS eller e-post, så kan dere avtale tid.

Obs.: Ikke send sensitive personopplysninger på SMS/e-post.

Se også  

Til toppen