Internasjonalisering

Nannestad videregående skole har blant annet satset mye på eTwinning-prosjekter.

eTwinning er en plattform for medarbeidere i skolen (lærere, rektorer, bibliotekarer osv.) som legger til rette for at elever og lærere kan samarbeid på tvers av landegrenser i Europa. Tjenesten legger til rette for samarbeid og digital kompetanseheving gjennom nettverksbygging, kurs og seminar og erfaringsdeling. 

Elevene som deltar i internasjonale prosjekter på vår skole kommer fra både studiespesialiserende og yrkesfaglige  klasser. Gjennom hele skoleåret får elevene våre muligheten til å delta i skypesesjoner med elever fra andre land, utvikle skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og øke den digitale kompetansen de kommer til å trenge i fremtidens samfunn.

Nannestad videregående skole har vært involvert i tolv prosjekter i løpet av ni år. De fleste av prosjektene våre har fått internasjonale og europeiske kvalitetsmerker.

Vi har deltatt i følgende prosjekter: 

2020/2021- Single Voices, Global Choices 

2019/2020- Sustainable Consumption Project 

I 2018 ble vi kåret som eneste norske skole til eTwinning Skole-merket.  

Klikk for stort bilde eTwinning   

Til toppen